Following a competitive procurement process, we are delighted to announce that Gwynedd Council will be partnering with Tascomi to digitally transform their service provision. 

Gwynedd have chosen to adopt Tascomi solutions for: 

 • Planning
 • Building Control
 • Land Charges
 • Environmental Health
 • Trading Standards
 • Licensing

“We are excited to be working with Tascomi to digitally transform our service provision.  Tascomi have modern web-based systems that will provide us with many opportunities to redesign our procedures and create efficient processes.  This in turn will help us deliver a better service to the people and businesses in Gwynedd.”

Gareth Jones, Senior Planning & Public Protection Manager


Cyngor Gwynedd yn dewis Tascomi

Yn dilyn proses gaffael gystadleuol, mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Cyngor Gwynedd yn gweithio gyda Tascomi i drawsnewid yn ddigidol eu darpariaeth gwasanaeth.

Mae Gwynedd wedi dewis mabwysiadu datrysiadau Tascomi ar gyfer:

 • Cynllunio
 • Rheolaeth Adeiladu
 • Pridiannau Tir
 • Iechyd yr Amgylchedd
 • Safonau Masnach
 • Trwyddedu

“Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Tascomi i drawsnewid yn ddigidol ein darpariaeth gwasanaeth.  Mae gan Tascomi systemau modern ar y we a fydd yn rhoi llawer o gyfleoedd i ni ail-ddylunio ein gweithdrefnau a chreu prosesau effeithlon. Bydd hyn yn ei dro yn ein helpu i ddarparu gwell gwasanaeth i bobl a busnesau yng Ngwynedd.”

Gareth Jones, Uwch Reolwr Cynllunio & Gwarchod y Cyhoedd